Uitnodiging ingelaste ALV 26 oktober 2017

Foto 0 voor Uitnodiging ingelaste ALV 26 oktober 2017

Namens het dagelijks bestuur nodig ik alle leden hierbij uit voor de ingelaste ALV van 26 oktober aanstaande.

Hieronder vind je de agenda en het voorstel statutenwijziging en het voorstel voor de contributie-inning a.g.v. de wijziging van het boekjaar.

 

Op de Agenda staan de onderwerpen:

  1. Stemmen over het voorstel statutenwijziging (Het voorstel vind je hier.)

  2. Voorstel inning contributie a.g.v. wijziging boekjaar (Het voorstel vind je hier.)

  3. Voorstel vrijwilligers als leden

  4. Rondvraag

 

LET OP: agendapunt 1 betreft alleen een stemming.

Tijdens de ingelaste ALV van 28 september is het voorstel voor statutenwijziging besproken en aangepast.

Om een statutenwijziging geldig te laten zijn, moet worden voldaan aan de eisen zoals vermeld in de statuten. Aan de eisen voor een geldige stemming werd in de eerste ALV niet voldaan. Daarom gaan we stemmen in bovenstaande ALV: 26 oktober. 

 

Alle leden van AVW zijn van harte uitgenodigd voor deze ingelaste ALV.

 

Het betreft hier een ingelaste ALV: overleg met je trainer of je training deze avond doorgaat. 

 

Meer artikelen in categorie Bestuur en Commissies


No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.

AVW / Club

Uitslagen / Verslagen

Gebruikers Online

322 anonieme bezoekers online.

U bent een anonieme bezoeker. Hier registreren.

AVWijchen - Nieuws