Machtiging voor de ALV van 28 februari 2018

Foto 0 voor Machtiging voor de ALV van 28 februari 2018

Wil je iemand machtigen om voor jou te stemmen tijdens de aankomende ALV?

Vul dan onderstaand formulier in. Maak een kopie van je identiteitsbewijs. 

 

Geef het formulier en de kopie van het identiteitsbewijs aan degene die je hebt gemachtigd.

Deze persoon moet zelf wel stemgerechtigd zijn. 

Als diegene beide papieren meeneemt naar de ALV en inlevert bij de secretaris, kan hij/zij voor jou stemmen.

______________________________________________________________________________________________

MACHTIGING TEN BEHOEVE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 FEBRUARI 2018 VAN AVW 

 

Niet geldig zonder kopie van het identiteitsbewijs

 

 

Hierbij machtig ik,…………….....…………………………………………………..(eigen naam)

O     lid van AVW

O     ouder/verzorger van …………………………………………………..(naam lid), lid van AVW

 

 

……..……………………………………….(naam van de stemgerechtigde die je machtigt) om namens mij een stem uit te brengen tijdens de hierboven vermelde ALV.

 

 

 

Datum      28 februari 2018

Handtekening 

 

 

 

Eigen naam ………………….......………………………

 

 

 

Meer artikelen in categorie Bestuur en Commissies


No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.

AVW / Club

Uitslagen / Verslagen

Gebruikers Online

317 anonieme bezoekers online.

U bent een anonieme bezoeker. Hier registreren.

AVWijchen - Nieuws