Uitnodiging ingelaste ALV 28 september 2017 (incl. voorwaarden en voorstel statutenwijziging)

Foto 0 voor Uitnodiging ingelaste ALV 28 september 2017 (incl. voorwaarden en voorstel statutenwijziging)

Het bestuur nodigt alle leden uit 

voor de ingelaste Algemene Ledenvergadering op 28 september 2017 om 20 uur.

Op de agenda staan: statutenwijziging, wijzigen van het boekjaar naar 1 januari t/m 31 december,

voortgang AllUnited, openstaande vacatures. Het onderwerp Wijziging huishoudelijk reglement is vervallen.

Hiervoor moet eerst de statutenwijziging behandeld zijn. Klik hier voor het voorstel tot statutenwijziging. 

 

In de huidige statuten staat dat om de statutenwijziging geldig te laten zijn, er aan

een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Deze zijn:

⅔ van de uitgebrachte stemmen moeten akkoord zijn in een algemene ledenvergadering

waar ⅔ van de leden aanwezig is. (d.w.z. ⅔ van 545 leden  = 364 leden.)

Als dit aantal aanwezige leden niet gehaald wordt, volgt er nog een ALV op 26 oktober.

Waarin, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden,

een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste ⅔ van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Alle leden van AVW zijn van harte uitgenodigd voor deze ingelaste ALV.

 

Het betreft hier een ingelaste ALV: overleg met je trainer of je training deze avond doorgaat. 

 

Meer artikelen in categorie Bestuur en Commissies


No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.

AVW / Club

Uitslagen / Verslagen

Gebruikers Online

315 anonieme bezoekers online.

U bent een anonieme bezoeker. Hier registreren.

AVWijchen - Nieuws