Van het dagelijks bestuur * juni 2017 *

Van het bestuur op de website.JPG

Beste leden van onze mooie AVW,

Met het verdwijnen van ons AVWeetje is het bestuursberichtje, dat ik ieder AVWeetje mocht schrijven, komen te vervallen. Jammer, want nu is het misschien niet duidelijk wat er allemaal binnen het bestuur wordt aangepakt en waar we mee bezig zijn. Om die reden hebben we binnen het dagelijks bestuur besloten om regelmatig onze website met een berichtje van het bestuur te voorzien, zodat jullie weten wat er speelt.

Sinds de lange Algemene Ledenvergadering begin dit jaar zijn er allerlei onderwerpen aangepakt of worden aangepakt, die zeker aandacht en waardering verdienen.

Met de uitbreiding van het dagelijks bestuur met Antonin en Jasmijn hebben we nieuwe indeling gemaakt over wie wat doet, wie contactpersoon is voor welke commissie en hoe we onze vergaderingen willen structureren. Iedere 2 weken hebben we overleg en omdat er best veel tegelijk binnen onze vereniging gebeurt, moeten we er ruim de tijd voor nemen. Maar het kost naast tijd geen moeite: het is gezellig en tegelijkertijd effectief.

Binnen de barcommissie is er door het vertrek van de voorzitter een gat ontstaan die door onze vicevoorzitter tijdelijk is opgevuld. Tijdelijk is de bedoeling, maar dat betekent niet dat de ontwikkelingen binnen deze commissie stil staan. De nieuwe kassa is binnen de barmedewerkersgroep in gebruik genomen en de geluiden zijn positief. Het werkt eenvoudig, het is snel te leren en ziet er ook professioneel uit. Het systeem is aangeschaft om controle te krijgen op de uitgaven bij de bar en  inzicht te krijgen welke producten er worden verkocht en of daar speciale categorieën voor te benoemen zijn. Bij dit laatste kun je denken aan trainerskoffie. De eerste rapportages komen uit de kassa gerold en we kunnen starten met het verkrijgen van allerlei inzichten. Naast deze opstart is tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten ook een pinautomaat aan onze kassa te koppelen waarmee een volgende stap in het professionaliseren kan worden gezet. Hierbij gaan we er wel vanuit dat de traditionele kaartenbak in de toekomst zal gaan verdwijnen. Uiteraard zal iedereen ruim de tijd krijgen om de huidige saldo’s op de kaarten op te maken.

Op het gebied van evenementen is het natuurlijk fantastisch dat we dit jaar weer een AVWeekend in elkaar gaan zetten waarin voor iedereen hopelijk wat leuks terug te vinden is. We hebben wel besloten om de GALArun, zoals we die in de afgelopen jaren hebben georganiseerd, niet meer in het programma op te nemen en om de 5 kilometerloop te vervangen door iets anders. Wat dat “iets” gaat zijn, kun je lezen op de affiches die in ons clubgebouw opgehangen zullen worden. De zeskamp en de feestavond blijven uiteraard onderdeel van deze mooie dag. En natuurlijk rekenen we weer op een flinke opkomst bij alle onderdelen.

Het gat van de voorzitter van de Technische commissie, dat door het vertrek van Hans de Milde is ontstaan, is nog niet opgevuld. Maar altijd is er wel iemand die opstaat om iets te presenteren (zoals tijdens de ALV), informatie te verzamelen of projecten zoals de herstructurering van de trainersvergoedingen vorm te geven. Er zit volop talent binnen onze vereniging en niet alleen op sportief gebied. De trainersvergoedingenstructuur roept regelmatig vragen op en samen met het TC zullen we hier verder invulling aan geven. Binnen de TC is een inventarisatie gemaakt van de door AVW verstrekte clubkleding en binnenkort zullen we een bestelling plaatsen voor aanschaf van extra trainersjasjes. Hiermee ziet onze trainersgarde er hopelijk weer strak en verzorgd uit.

De accommodatiecommissie heeft vanaf het begin van dit jaar weer allerlei zaken op zich genomen om ervoor te zorgen dat onze baan tiptop in orde blijft. Er wordt geklust en gebouwd, gerepareerd en vernieuwd. Bijna iedere week zijn ze doende om weer iets aan te pakken, maar ook het normale onderhoud te doen. Dit laatste is jammer genoeg in de knel gekomen. We zijn pasgeleden door het inbrekersgilde bezocht en er zijn 2 containers opengebroken. De bladblazers en maaier inclusief gehoorbescherming zijn verdwenen. Een streep door de spreekwoordelijke rekening, maar ook weer allerlei extra klussen zoals aangifte doen, rekeningen van gestolen waren verzamelen, verzekering inschakelen en proberen er snelheid in te houden. Het is vervelend, maar het is niet anders.

Op dit moment is de rand rondom de verspringbak helemaal vernieuwd. Hoewel er gepland was om dit uit te besteden, heeft men dit met eigen kracht gedaan. Was zeker geen kleinigheid, zwaar en lastig te doen. Door het zelf te doen is er flink wat bespaard waardoor we dit weer voor iets anders kunnen gebruiken.

Ook is het duidelijk geworden dat de hoogspringmat (rechts van de baan) door water bijna volledig versleten is en vernieuwd zal moeten worden. Dit is een onverwachte uitgave en het dagelijks bestuur is samen met accommodatiecommissie en de technische commissie aan het bekijken hoe we dit aan gaan pakken.

Na het vertrek van onze penningmeester Karl heeft alles op dit gebied een nieuwe structuur gekregen. Karl werkt nog steeds volop mee om dit inhoud te geven en om ervoor te zorgen dat de betalingen “gewoon” doorgaan. Het kost meer tijd dan verwacht, maar iedere week komt er weer iets in de overdrachtsfase en kan aan de interim penningmeester (Wil Jansen) worden overgegeven. Het is pittig om het allemaal voor elkaar te krijgen, maar we gaan (met kleine stapjes) vooruit.

Vele vrijwilligers zetten zich in voor de club en daarmee is er voor Antonin een fikse uitdaging om als vrijwilligerscoördinator dit te volgen. Ook hij is vele uren op de club te vinden naast de tijd dat hij ook trainingen verzorgt. Het leuke aan vrijwilligersscoördinator is echter dat hij ook aan het roer staat om het vrijwilligersfeest te organiseren. Allerlei ideeën zijn in de maak en ook hier hopen we op een grote opkomst ergens aan het einde van het jaar.

Er zijn al drie vacatures genoemd in bovenstaande tekst: voorzitter barcommissie, voorzitter technische commissie en penningmeester. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, maar met name in voorgenoemde functies. Heb je interesse of zou je er iets meer over willen weten spreek dan met de huidige (tijdelijke) vervangers. Zij vertellen je graag wat je wilt weten.   

Je zou bijna vergeten dat we een sportvereniging zijn, maar ook dat gebeurt uiteraard. Er worden weer wedstrijden georganiseerd, onze atleten gaan weer naar allerlei wedstrijden toe en bijna iedere avond zijn er hordes atleten fanatiek aan het trainen om zich voor te bereiden. Een mooi gezicht om al die activiteiten te zien en deelgenoot te mogen zijn van zoveel sportplezier en sportprestaties. En ook op zaterdagen en zondagen wordt ons clubterrein druk bezocht door atleten van alle leeftijden die hun plezier ook uit het sportief bezig en buitenzijn halen.

Om al dit mooie ook aan iedereen goed duidelijk te kunnen maken, zijn we druk doende om samen met AllUnited een concept voor onze vereniging op te zetten waarmee we mogelijk een nieuwe website gaan krijgen en de uitbreiding van het huidige pakket met de functionaliteit nieuwsbrief. Dit geeft ons mogelijkheden om veel meer lezer-specifieke informatie te versturen en iedereen op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt. Het gaat nog even duren voordat het zover is omdat we eerst nog een besluit moeten nemen of en zo ja hoe, we dit gaan doen. Ook hier weer een mooie uitdaging voor mensen uit onze vereniging die dit inhoud kunnen gaan geven.

Onze secretaris is druk geweest om het verslag van onze meest recente Algemene Ledenvergadering voor te bereiden. Een concept is naar alle leden van het algemeen bestuur gegaan, commentaar is verwerkt en daarmee is het voorlopig vastgesteld. Het grootste verslag dat er ooit gemaakt is van een van onze ALV’s. Dit verslag is terug te vinden op de website. Tijdens de volgende reguliere ALV zal het ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Het is een lijvig boekwerk!!

Samenvattend: het is bijna teveel om op te noemen wat er allemaal binnen onze vereniging wordt aangepakt en de grote groep mensen die zich iedere dag/week/maand weer inzetten om als sportvereniging te kunnen blijven bestaat. Zonder atleten geen atletiek, zonder vrijwilligers geen atletiekvereniging !

 

Namens het dagelijks bestuur,

Wil Jansen, voorzitter AVW

 

Meer artikelen in categorie Bestuur en Commissies


No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.

AVW / Club

Uitslagen / Verslagen

Gebruikers Online

318 anonieme bezoekers online.

U bent een anonieme bezoeker. Hier registreren.

AVWijchen - Nieuws