Wijzigingen inning contributie en opzegtermijnen

Foto 0 voor Wijzigingen inning contributie en opzegtermijnen

Beste leden van AVW,

Als penningmeester van Atletiekvereniging Wijchen breng ik u graag op de hoogte van het volgende:

In de algemene ledenvergadering op 26 oktober 2017 is het besluit genomen om het boekjaar van onze vereniging te verschuiven van 1 november t/m 31 oktober naar 1 januari t/m 31 december. Als gevolg hiervan is ook besloten de inning van de contributies van onze leden aan dit nieuwe boekjaar aan te passen en de termijnen van inning te wijzigen.

1.      Nieuwe termijnen van incasso

 • Met ingang van 1 januari 2018 wordt de contributie per kwartaal afgeschreven.
   
 • Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd. Deze opzegging moet minimaal 1 maand voor het einde van het kwartaal heeft plaatsgevonden.
  Wordt er niet (tijdig) opgezegd, dan gaat de vereniging er stilzwijgend van uit dat het lid ook in het volgende kwartaal lid zal zijn en zal er een inning plaatsvinden. De opzegging gaat dan het kwartaal erna in.
   
 • Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde contributie.

2.      Contributie-inning

De contributie bestaat uit de componenten:

 1. Atletiekunieafdracht (verplicht voor ieder lid)
 2. RSA (Gemeente) afdracht (verplicht voor ieder actief lid)
 3. Wedstrijdlicentie (indien van toepassing)
 4. Clubbijdrage: jaarbijdrage gedeeld door 4 (3 maanden)
 • Contributie-inning in november en december 2017

Om het boekjaar (dat nu loopt van 1 november 2016 – 31 oktober 2017) te verlengen met 2 maanden, zal in de eerste week van november een inning worden gedaan ter grootte van de jaarlijkse clubbijdrage gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met 2. Daarmee worden de maanden november 2017 en december 2017afgedekt.

 • Contributie-inning vanaf januari 2018

In het eerste kwartaal van het betreffende jaar zal worden geïncasseerd:

 1. Atletiekunieafdracht
 2. RSA (Gemeente)afdracht
 3. Wedstrijdlicentie (indien van toepassing)
 4. Clubbijdrage: jaarbijdrage gedeeld door 4 (3 maanden)

Kwartaal 2 tot en met 4 zal worden geïncasseerd:

 1. niet
 2. niet
 3. niet
 4. Clubbijdrage: jaarbijdrage gedeeld door 4 (3 maanden)

Bij inschrijving gedurende het jaar zal altijd de eerste inning bestaan uit de componenten van kwartaal 1, met daaraan toegevoegd de inschrijfkosten van € 10,-.

 

Als u nog vragen hebt over deze brief of over de contributie-inning, mail dan aan ledenadministratie@avwijchen.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wil Jansen

penningmeester AVWijchen

 

** Bovenstaand bericht is ook per mail verzonden. Heeft u deze mail niet ontvangen? Geef dan aan de ledenadministratie uw juiste mailadres door: ledenadministratie@avwijchen.nl. **

 
 

Meer artikelen in categorie AVW & Club


No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.

AVW / Club

Uitslagen / Verslagen

Gebruikers Online

232 anonieme bezoekers online.

U bent een anonieme bezoeker. Hier registreren.

AVWijchen - Nieuws